Fibonacci

Fibonacci
Fibonacci was een Italiaanse wiskundige die een wetmatigheid in patronen benoemde, de zogenaamde Fibonacci-rij. Hij werd in ca. 1180 in Pisa geboren als Leonardo van Pisa en stierf daar omstreeks 1250. De naam Fibonacci kreeg hij na zijn dood en bestaat uit een samenvoeging van het Latijnse filius (zoon) en Bonacci , de naam van zijn vader.Fibonacci verdiepte zich, als zoon van de beheerder van een handelspost in Noord Afrika, in het Arabische numerieke systeem. Hij realiseerde zich dat deze aanpak veel efficiënter was dan het tot op dat moment in Italië nog gebruikte Romeinse systeem. In 1202, op 22-jarige leeftijd, publiceerde hij zijn boek Liber Abaci (Het boek van de Abacus). In dit boek propageerde hij het gebruik van de cijfers 0 tot en met 9 en gaf hij tal van voorbeelden van toepassingen bij het boekhouden, het berekenen van maten en gewichten. Hij bereisde een groot deel van de toenmalige Arabische wereld en studeerde bij vele toonaangevende Arabische wiskundigen.Een voorbeeld van een vroege abacus (rekenapparaat)

Gulden Ratio

Ook introduceerde hij de zogenaamde Fibonacci-reeksen waarin elk nummer de som van de twee voorgaande nummers is. (0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 etc). Hoe groter de getallen in deze reeks, hoe groter de kans dat twee opeenvolgende getallen uit de reeks, gedeeld door elkaar de zogenaamde Gulden Ratio benaderen (1 : 1.618 of 0.618:1).
Veel Fibonacci-getallen zijn ook priemgetallen, alleen deelbaar door zichzelf (2, 3, 5, 13, 89, 233, 1597, 28657, 514229, 433494437, 2971215073)

DaVinci Code
In het populaire boek De DaVinci Code van Dan Brown is er sprake van een geheime code die gebroken kan worden met behulp van Fibonacci-cijfers.

Wetmatigheid
De wetmatigheid van deze getallen kan op heel veel plaatsen in de natuur en wetenschap worden teruggevonden. De symmetrische opbouw van een zonnebloem is bijvoorbeeld te herleiden tot Fibonacci-verhoudingen. Maar ook een slakkenhuis, zoals uit de onderstaande illustratie blijkt.Alle verhoudingen in de afbeelding zijn 1 : 1.618 of 0.618:1.
Relatie met de Elliott Wave
De golven binnen een Elliott Wave zijn vaker dan toeval kan zijn verwant aan de verhoudingen 1 : 1.618 of 0.618:1. Ze worden dan ook Fibonacci-retracements genoemd, ook door technisch analisten die de Elliott Wave niet omarmen.
Het komt erop neer dat correcties op de aandelenmarkt vaak gerelateerd zijn in de verhoudingen 2.618, 1.618, 1, 0.618, 0.382 en 0.236.

Wilt u meer weten over Fibonacci en zijn invloed op tal van terreinen, ga da naar
http://en.wikipedia.org/wiki/Fibonacci