De vereniging

Beleggingsvereniging Fibonacci is op 1 januari 2009 opgericht en heeft thans 102 leden.

Ingeschreven bij de Kamer voor Koophandel onder nummer 27335126.

LEI
7245009ED3S63JE1SF45

Wilt u contact met het bestuur,
klik op deze link.

Beleggingsmethodiek

Beleggingsvereniging Fibonacci gebruikt een eigen interpretatie van de theorie van een drietal toonaangevende wetenschappers uit het verleden:

-
Fibonacci, een Italiaanse geleerde uit de vroege middeleeuwen. Hij definieerde onder meer de zogenaamde Gulden Ratio, een verhouding tussen getallen en zaken die voortdurend terugkeert: in de natuur, in bouwwerken, op de beurs.

-
Ralph Nelson Elliott, een Amerikaanse accountant die in de jaren ’30 van de vorige eeuw onderzoek deed naar het gedrag van de financiële markten. Hij definieerde de zogenaamde Elliott Wave, een patroon van golven op de beurzen waarvan wordt aangenomen dat ze zich steeds herhalen.

-
William Delbert Gann, een Amerikaanse belegger die begin vorige eeuw buitengewoon succesvol was en gebruik maakte van een door hem zelf ontwikkelde methode die vooral op het berekenen van de duur ('tijd') van beursbewegingen is gebaseerd.

Het bijzondere aan de gebruikte modellen is dat het in principe niet uitmaakt of de beurs stijgt of daalt: aan beide richtingen kan door het tijdig innemen van de juiste posities verdiend worden.

Waarin wordt belegd?
De vereniging richt zich volledig op het Amsterdamse Euronext, daar genoteerde indices, valuta, grondstoffen, opties, futures en aandelen. Daarop wordt, in drie modellen, ingespeeld door de aan- en verkoop van voortdurend verhandelbare Turbo’s, Sprinters en door op Euronext uitgegeven aandelen, opties en futures.

Over de vereniging en het lidmaatschap
Anders dan veel Beleggingsverenigingen wordt er éénmalig tenminste een bedrag van € 5.000,- ingelegd. Dat is een drempel maar op termijn vaak gunstiger dan de werkwijze van andere verenigingen die elke maand een inleg vragen. Na vele jaren is dat gemakkelijk meer dan € 5.000,- geworden.
Toetredende leden committeren zich met hun kapitaal voor vijf jaar.
Doel
De vereniging streeft een aantal doelen na, waaronder:

  1. Het vergaren van kennis over te voorziene bewegingen op de financiële markten.
  2. Het onder de leden via de website verspreiden van signalen over mogelijk op handen zijnde bewegingen.
  3. Het gezamenlijk beleggen van het vermogen van de leden.
  4. Het behalen van een rendement van 30% per jaar, gemiddeld over een periode van vijf jaar.

Middelen
De vereniging werkt op exclusieve basis samen met de eigenaar van enkele beleggingsmethoden, Mediashare genaamd, die sinds 2002 worden ontwikkeld en sinds 2004 getest. Signalen over ophanden zijnde bewegingen op de beurs worden verwerkt in posities met het voor de leden te beleggen kapitaal.